Träna och lek med ord och bild!
- vinn pusselbitar och se en filmsnutt


Kul med Duffton är en svenskproducerad läs- och skrivapp. Den är baserad på en 3D-animerad serie, Dufftons vänner och utvecklad genom ett samarbete mellan Christina Lundberg, specialpedagog och lågstadielärare sedan 30 år, Zygomatic Animation Studios, Palderio AB och MadeByLinus. Samtliga bolag finns stationerade på Innovatums utvecklingsarena i Trollhättan.

Appen är i första hand avsedd för att uppmuntra till att ljuda, skriva och läsa hemma, i förskoleklass och skolår 1. Spelen bygger på ljudningsmetoden. För att knäcka läskoden behöver många barn träna mycket på att lyssna och lära sig bokstavsljud. Spelen kan med fördel användas i svenska som andraspråk, för att utöka ordförråd och även träna stavning i lägre årskurser.

I de olika spelen får barnen lyssna på bokstavsljud, skriva och läsa. Orden finns i fem nivåer och barnen stimuleras till träning genom att på varje nivå klara fem delmål. I skattkistor finns en pusselbit och när hela bilden är klar visas en filmsnutt som uppmuntran. På tio minuter kan barnen på ett lustfyllt sätt skriva 50 ord/nivå. Till alla ord finns animerade bilder.

Orden utgår från svenska språkets olika svårighetsnivåer till skillnad från många läs- och skrivappar som är översatta från andra språk.När du börjar spela kan du välja svårighetsgrad. För att bredda användningsområdet på spelet har 5 olika spelnivåer skapats. Varje spelnivå innehåller 65 ord i databasen och under en spelomgång tar du dig igenom 50 ord om du inte har valt stegrande svårighetsgrad. Det krävs 5 spel för att klara banan och den stegrande svårighetsgraden innebär följaktligen att du spelar nivå 1-5.

  • Nivå 1 : enstaviga, ljudenliga ord (ex. sol)
  • Nivå 2-3 : flerstaviga ord (indian) och konsonantförbindelser (björn).
  • Nivå 4-5 : dubbelteckning och ljudstridiga ord (ballong, klocka).

Det finns sammanlagt 3 olika spel som varvas längs banans gång. Det första spelet går ut på att bilda ord av bokstäver. Alla vokaler är rödmarkerade genom samtliga spel och det går hela tiden att välja om man vill arbeta med små eller stora bokstäver. För att uppmuntra barnen till vidare lärdom finns inga fel att göra mer än att ett ljud signalerar när man valt fel bokstav. Dock berättar rösten alltid vilken bokstav barnet tryckt på.

I detta spel ska barnet ljuda och läsa ordet och sedan klicka på den bild som passar med ordet. Bokstav för bokstav läggs fram så att det naturliga i ljudningsmetoden visar sig tydligt. När barnet väljer fel bild kommer en fel-signal ända tills rätt ord väljs. Varje gång barnet klickar på en bokstav så ljudas den fram. Separation mellan korta och långa vokaler finns. Det har lagt stor vikt på bilderna för att de ska kännas engagerande, nya och spännande.


Det tredje spelet liknar spel 1, med skillnaden att det går på tid. Här gäller det för barnet att skriva ordet före grisen Peggy hinner åka ur bild med sin bild som hon transporterar på kärran. Om detta inträffar kör Peggy en ny runda med ett nytt ord och en ny bild.

Ett viktigt moment för att hålla spelintresset uppe hela vägen är att barnet förstår vad målet är och vad som krävs för att komma dit. I den här appen samlar man en guldmynt för varje avklarat ord. Ett spel är 10 mynt och när du klarat detta når du en skattkista med en pusselbit. För att klara hela spelet krävs det att barnet öppnar 5 skattkistor och klarar sammanlagt 50 ord. Detta tar ungefär 10 minuter. När pusslet är färdiglagt visas ett filmklipp från serien Duffton Friends.

"Duffton Friends" Copyright © 2012-2014 Erik Kylén & Ben Mowbray. "Svinkul med reglar" är skapad av Zygomatic Animation Studios AB under licens.
Projektet Kul med Duffton har skapats av Erik Kylén, Andreas Rehnberg och Linus Lundberg.